RPC logo RPC logo

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA I PRAVILA PRIVATNOSTI


ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA I PRAVILA PRIVATNOSTIRPC ESTATES d.o.o, agencija za promet nekretninama
Svibovec Podravski, Dravska 81
OIB: 0245369368
MBS: 080639209

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA I PRAVILA PRIVATNOSTIINFORMACIJE O REGULATIVI EUROPSKE UNIJE I REPUBLIKE HRVATSKE O ZAŠTITI VAŠIH OSOBNIH PODATAKA(Sukladno člancima 13. i 14. Opće uredbe EU 2016/679 o zaštiti odobnih podataka)U skladu s Člancima 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka ovom Informacijom pružamo Vam obavijest kako obrađujemo vaše osobne podatke , koja prava imate u vezi s obradom i zaštitom podataka i kako ta prava možete ostvarivati.

Zaštita osobnih podatakaPrilikom obrade osobnih podataka Agencija jamči da se isti obrađuju sukladno važećim zakonima i poštujući sva prava klijenata. Osobni podatci obrađivati će se samo ako za to postoji jasna svrha i dok je u interesu klijenata te će se koristiti raspoložive tehnološke mjere za zaštitu osobnih podataka klijenata.

Pojam obrade podataka podrazumijeva spremanje , snimanje, organiziranje, uvid i prijenos osobnih podataka u Agenciji, odnosno kod trećih osoba s kojima je Agencija u poslovno-ugovornom odnosu , za vrijeme trajanja odnosa kao i nakon prestanka poslovnog odnosa s klijentom.

Prikupljanje osobnih podatakaKako bi Agencija mogla s vama zasnivati poslovni odnos, pružiti vam kvalitetnu uslugu i/ili utvrditi Vaš identitet , neophodno je da s nama podijelite svoje osobne podatke a to su : ime i prezime , datum i država rođenja, OIB, adresa, podaci o indentifikacijskoj ispravi, državljanstvo, broj telefona, broj mobilnog uređaja i e-maila.

Ponekad će nam biti potrebni i neki drugi osobnim podaci radi izvršenja radnje na Vaš zahtjev ili ispunjenja neke zakonske obaveze ili legitimnog interesa ( npr.osobni status, svanje i sl.)

Ponekad prikupljamo podatke iz javno dostupnih izvora ( zemljišne knjige , katastar i sl.)

Agencija osobne podatke prikuplja i obrađuje s ciljem ugovaranja usluge i uspostavljanja ugovornog odnosa te ispunjenja ugovorne obaveze. Pored podataka koji su nam potrebni za ugovaranje usluge, dužni smo prikupiti određene podatke za koje postoji zakonska obaveza prikupljanja te vam bez njih nećemo biti u mogućnosti pružiti naše usluge posredovanja i/ili zastupanja.

Podaci za koje postoji zakonska obaveza prikupljanja utvrđeni su propisima koji reguliraju sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma , poslovanje kreditnih institucija, poreznim propisima i propisima koji reguliraju adminisistrativnu suradnju u području poreza, potrošačko i stambeno kreditiranje, tržište kapitala , upravljanje fondovima i drugo.

Vaše osobne podatke upisujemo u Ugovor o posredovanju, evidencijski list bazu podataka na našem serveru.

Obrada osobnih podatakaSvi podaci koje je Agencija doznala o Vama pružajući Vam uslugu , pa tako i osobni podaci zaštićeni su zakonom kao tajni podaci (poslovna tajna) Agencija neće pristupiti obradi Vaših podataka ako to nije nužno za realizaciju usluge koju ste zatražili, ako obrada nije zakonski uvjetovana, ako za to ne postoji legitimni interes ili niste dali specifičnu privolu za obradu osobnih podataka. U tom smislu važno je znati na koji se način u tim suradnjama obrađuju vaši podaci:

  • Voditelj obrade – kada samostalno određuje svrhu obrade podataka poput situacija u kojima ugovara vlastite usluge i proizvode
  • Izvršitelj – kada po nalogu drugog subjekta obrađuje osobne podatke te ne određuje svrhu obrade
U skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka , Agencija omogućava ispitanicima pravo prigovora na obradu.

Prava klijenataZaštita osobnih podataka podrazumijeva značajna prava klijenata a to su :

  • zatražiti potvrdu obrađuju li se vaši osobni podaci te dobiti pristup vašim osobnim podacima i svrsi njihove obrade
  • zatražiti ispravak netočnih osobnih podataka
  • Prigovor možete uputiti i nadzornom tijelu za zaštitu osobnoh podataka , odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka ( AZOP)
  • uložiti prigovor na postupak obrade ili na prenosivost podataka trećim stranama

Opozvati privolu temeljem koje Agencija obrađuje osobne podatke nakon čega prestajemo obrađivati vaše osobne podatke za svrhu za koju je privola dana.

U slučaju da želite realizirati neko od navedenih prava , a za to su ispunjeni svi preduvjeti , zahtjev za realizaciju uputite pisanim putem na adresu: RPC estates d.o.o. Svibovec Podravski , Dravska ulica 81 ili ( e-mail porukom na adresu info@ruralpropertycroatia.com ) ili neposredno na adresu.

Svibovec Podravski , 01.05 2020

VODITELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA Sanja Hruškač , direktor RPC estates d.o.o
RPC logo